Δείτε την πρόσκληση της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 05 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ.