Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για εργασίες άρσης επικινδυνότητας ραμπών ΑΜΕΑ στην Κεντρική Λεωφόρο.