Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια αναλωσίμων για Η/Υ, εκτυπωτές και φαξ-αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων και μηχανογραφικού χαρτιού  2015.