Ανακοίνωση του Δήμου Πετρούπολης για τα νέα μέλη του Τμήματος Ρυθμικής Γυμναστικής

Ο Δήμος Πετρούπολης μέσω της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας, ενημερώνει τους πολίτες που θέλουν να εγγραφούν στα τμήματα Ρυθμικής Γυμναστικής, ότι οι αιτήσεις για τα νέα μέλη λήγουν τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020.

Σημειώνεται, ότι προτεραιότητα έχουν τα παιδιά των κατοίκων της Πετρούπολης (θα ζητηθεί κατά την εγγραφή αποδεικτικό ΔΕΚΟ στο όνομα των γονέων).

Ο αριθμός των θέσεων ανά ηλικία και το ωράριο προπονήσεων είναι:

• Για τα αρχάρια νήπια που έχουν κλείσει τα 5 έτη: 12 θέσεις
Ωράριο προπονήσεων: Τετάρτη & Παρασκευή 14:15-15:00

• Για τα αρχάρια Α΄ δημοτικού: 12 θέσεις
Ωράριο προπονήσεων: Τετάρτη & Παρασκευή 15:00-15:45

• Για τα αρχάρια Β΄ δημοτικού: 5 θέσεις
Ωράριο προπονήσεων: Δευτέρα 19:30-20:15 & Σάββατο 14:00-14:45

• Για τα αρχάρια Γ΄ δημοτικού: 7 θέσεις
Ωράριο προπονήσεων: Τετάρτη 15:45-16:30 (4 θέσεις), 16:30-17:15 (3 θέσεις) & Παρασκευή 15:45-16:30 (7 θέσεις)

• Για τα αρχάρια Δ΄ δημοτικού 3 θέσεις (για το ωράριο θα υπάρξει τηλεφωνική ενημέρωση)

• Για τα αρχάρια Ε΄ & ΣΤ΄ δημοτικού 8 θέσεις (για το ωράριο θα υπάρξει τηλεφωνική ενημέρωση)

Μετά το πέρας της ημερομηνίας των αιτήσεων και σε περίπτωση μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων από τη δυναμικότητα του τμήματος, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση (η ημερομηνία, η ώρα και η τοποθεσία θα ανακοινωθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου).

Για όσα παιδιά κληρωθούν στις πρώτες διαθέσιμες θέσεις, οι γονείς θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από την υπεύθυνη του τμήματος για τη διαδικασία εγγραφής και την ημερομηνία έναρξης των προπονήσεων του τμήματός τους.

Όσα παιδιά δεν κληρωθούν στις πρώτες θέσεις, θα παραμείνουν σε λίστα αναμονής και οι γονείς θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από την υπεύθυνη του τμήματος εφόσον προκύψει διαθέσιμη θέση.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ θεωρούνται όσες έχουν επισυναπτόμενη έγκυρη ιατρική βεβαίωση και έχουν λάβει έγκριση από τη γραμματεία (τηλ. Γραμματείας αθλημάτων 210 5062961).

Για τα παιδιά Α΄ έως Στ΄ δημοτικού, η υπηρεσία θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους αιτούντες, εφόσον προκύψουν επιπλέον θέσεις στα προχωρημένα τμήματα αντίστοιχης ηλικίας.

Όσες αιτήσεις θα έχουν ημερομηνία υποβολής από τις 6 Οκτωβρίου 2020 και μετά, θα παραμείνουν σε λίστα αναμονής -μετά τη λίστα των εμπρόθεσμων αιτήσεων- και οι αρμόδιοι θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά σε περίπτωση που προκύψει διαθέσιμη θέση μέχρι τον Μάρτιο του 2021.