Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ο Δήμος Πετρούπολης καλεί τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που επιθυμούν την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου (πλατεία – πεζοδρόμια) για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, όπως προσέλθουν στην Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Δραστηριότητας, (Κ. Βάρναλη 76-78, 1ος όροφος) έως την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021, προκειμένου να καταθέσουν το σχετικό αίτημά τους, προσκομίζοντας σχεδιάγραμμα αποτύπωσης του χώρου ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Δραστηριότητας στα τηλέφωνα: 2132024489, 2132024496 & 21320244498

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.