Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Δήμος Πετρούπολης συγκαλεί συνάντηση – ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής Πανοράματος, με αφορμή την ένταξη της περιοχής στο Πολεοδομικό Σχέδιο.

Ο Δήμος Πετρούπολης με αφορμή την ένταξη της περιοχής Πανοράματος στο Πολεοδομικό Σχέδιο, συγκαλεί συνάντηση – ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής, την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 και ώρα 19:00 στο 5ο Δημοτικό Σχολείο (τέρμα της οδού Ελαιών).
Επιπλέον, ενημερώνει τους πολίτες ότι από το έτος 2012, ανέθεσε μελέτη με τίτλο «Πράξη Εφαρμογής περιοχής Πανοράματος Δήμου Πετρούπολης», η οποία κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 918795/27-11-2020 (Α.Δ.Α.: ΨΥΕ87Λ7-ΙΟΗ) απόφαση Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου.
Η περιοχή Πανοράματος εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης με τις διατάξεις του Ν.1337/1983 και με την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής, ξεκίνησε η κοινοποίηση της πράξης επιβολής εισφορών σε γη και χρήμα, στους ιδιοκτήτες.
Η ενημέρωση των δημοτών άρχισε το έτος 2013 και συνεχίστηκε κατά τα έτη 2017-2018, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να προβούν σε τυχόν ενστάσεις.
Επισημαίνεται ότι: Οι εισφορές σε γη και χρήμα δεν αποτελούν πρόστιμα και δεν έχουν ουδεμία προσαύξηση στον χρόνο, ενώ δεν γίνονται απαιτητές από κάποιον φορέα. Ωστόσο, είναι απολύτως απαραίτητο να τακτοποιηθούν στην περίπτωση που ο δικαιούχος προτίθεται να οικοδομήσει. Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι γνωστή με τον όρο «οικοδομησιμότητα» και ακολουθείται ήδη εδώ και αρκετές δεκαετίες, στην περίπτωση εκείνη, που πρόκειται να εκδοθεί οικοδομική άδεια.

Σε όσα ακίνητα έχουν κτιστεί έως σήμερα, η «οικοδομησιμότητα» έχει προηγηθεί της οικοδομικής άδειας και οι υπόχρεοι έχουν πληρώσει μέρος των χρημάτων της (ως εισφορά) τα οποία θα συμψηφιστούν με το τελικό ποσό.
Ο Δήμος Πετρούπολης με γνώμονα το όφελος και την ενημέρωση των πολιτών και μετά την κύρωση της πράξης, προχώρησε το προηγούμενο διάστημα στην κοινοποίηση επιστολών προς τους ενδιαφερόμενους, ώστε η απαραίτητη διαδικασία να ολοκληρωθεί πριν την αύξηση των αντικειμενικών αξιών, όπου το κόστος θα είναι πολλαπλάσιο.
Επιπλέον, η κοινοποίηση των επιστολών είχε ως στόχο να δώσει στους ενδιαφερόμενους το χρονικό περιθώριο ώστε αφενός να επισημάνουν τυχόν λάθη και αφετέρου να απαιτήσουν και να λάβουν αποζημιώσεις (εφόσον το δικαιούνται).
Πρόκειται για μια πολύ σημαντική και θετική εξέλιξη για την περιοχή Πανοράματος, αφού έως τώρα τα τυφλά οικόπεδα δεν ήταν οικοδομήσιμα, ενώ δεν επιτρεπόταν να κατασκευαστούν κοινωφελή έργα (πεζοδρόμια, πλατείες κ.α.).
Είναι προφανές ότι η ονομαστική αξία της περιοχής αυξάνεται, κάτι που θα έχει ως συνέπεια την αναβάθμιση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Συγκεκριμένα, με τη διεκπεραίωση της προαναφερθείσας μελέτης επιτυγχάνεται:
• Η εφαρμογή και η υλοποίηση του Σχεδίου Πόλεως
• Η τακτοποίηση των ιδιοκτησιών, έτσι ώστε όλα τα οικόπεδα να είναι άρτια και οικοδομήσιμα με πρόσωπο σε εγκεκριμένο δρόμο
• Η άμεση έκδοση οικοδομικών αδειών, χωρίς την έκδοση της «οικοδομησιμότητας» για κάθε μεμονωμένο οικόπεδο (που συνεπάγεται χρόνο και χρήμα για τους ιδιοκτήτες)
• Η άμεση απελευθέρωση των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων και η διατήρησή τους (αφού θα αποζημιωθούν και θα αποδοθούν στους δημότες)
• Η αποζημίωση των ιδιοκτητών (οι οποίοι από το εγκεκριμένο σχέδιο έχουν χάσει τα οικόπεδα τους) για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων