Δείτε την πρόσκληση της 4ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις 25 Μαΐου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ.