Δείτε την πρόσκληση της 5ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις 28 Μαΐου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.