Δείτε την πρόσκληση της 1ης Έκτακτικης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις 22 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.