Δείτε την πρόσκληση της  8ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις  31 Μαΐου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου
(Εθνικής Αντίστασης 61).

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 8ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.