Δείτε την πρόσκληση της 33ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 20 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  33ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.