Δείτε την πρόσκληση της 32ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 13 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:45.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  32ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.