Δείτε την πρόσκληση της 16ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 09 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 13:30 και τη ψήφο σας, από 13:30 έως 14:00 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486,

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  16ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.