Δείτε την πρόσκληση της 31ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 06 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  31ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.