Δείτε την πρόσκληση της 30ης Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 29 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:45.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  30ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.