Δείτε την πρόσκληση της 28ης Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 08 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  28ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.