Δείτε την πρόσκληση της 9ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθνικής Αντίστασης 61) στις 08 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:45.

 

Αρχεία:
Πρόσκληση της 9ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.