Δείτε την πρόσκληση της 24ης Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 10 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  24ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.