Δείτε την πρόσκληση της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 13 Μαΐου ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  11ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.