Δείτε την πρόσκληση της 7ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 09 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  7ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.