Δείτε την πρόσκληση της 17ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,  η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 5 Αυγούστου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30.

Αρχεία:
Πρόκληση της  17ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.