Δείτε την πρόσκληση της 16ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,  η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 19 Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.

Αρχεία:
Πρόκληση της  16ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.