Δείτε την πρόσκληση της 9ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 26 Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30.

Αρχεία:
Πρόκληση της  9ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.