Δείτε την πρόσκληση της 9ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 13 Μαΐου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, (αποστείλατε τη
πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 10:30 και τη ψήφο σας, από 10:30 έως 11:00 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486),

Αρχεία:
Πρόκληση της  9ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.