Δείτε την πρόσκληση της 2ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 21 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, (αποστείλατε τη
πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 09:00 και τη ψήφο σας από 09:30 έως 10:00 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-202486)

Αρχεία:
Πρόκληση της  2ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.