Δείτε την πρόσκληση της 1ηςΤακτικής Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 11 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30

Αρχεία:
Πρόκληση της  1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.