Δείτε την πρόσκληση της  μέσω τηλεδιάσκεψης  1ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 20:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 1ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.