Δείτε την πρόσκληση της 26ηςΤακτικής Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 08 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30

Αρχεία:
Πρόκληση της  26ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.