Δείτε την πρόσκληση της  μέσω τηλεδιάσκεψης  25ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 09 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 20:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 25ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.