Δείτε την πρόσκληση της  9ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 12 Μαΐου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.
 
Αρχεία:
Πρόκληση της 9ης Τακτικής Συνεδρίασης.