Δείτε την πρόσκληση της  διά περιφοράς  5ης Έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,  λόγω των κατεπειγουσών χρονικών προθεσμιών (λήξη υφιστάμενων συμβάσεων, επικείμενη έναρξη σχολείων), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00.
 
Αρχεία:
Πρόκληση της 5ης Έκτακτης Συνεδρίασης.