Δείτε την πρόσκληση της 13ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 25 Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00
 
Αρχεία:
Πρόκληση της 13ης Τακτικής Συνεδρίασης.