Δείτε την πρόσκληση της 12ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 12 Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00
 
Αρχεία:
Πρόκληση της 12ης Τακτικής Συνεδρίασης.