Δείτε την πρόσκληση της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 04 Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.
 
Αρχεία:
Πρόκληση της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης.