Δείτε την πρόσκληση της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,  η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 08 Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Αρχεία:
Πρόκληση της  4ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.