ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λάβουν σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο, τις πρωτοβουλίες που μπορούν να πάρουν για την άμβλυνση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων, καθώς και για τις ενέργειες της Πολιτείας που αφορούν στην αποκατάσταση περιοχών που έχουν πληγεί παλαιότερα από ισχυρούς σεισμούς.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΟΑΣΠ