ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Σε συνέχεια των νέων μέτρων της με αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20.09.2020 (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους πολίτες για την εισαγωγή νέας υπηρεσίας στο πλαίσιο λειτουργίας του Συμβουλευτικού Σταθμού του Δήμου Πετρούπολης.

Πιο συγκεκριμένα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων πολιτών και για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων αυτών, εγκαθίσταται η παροχή νέας υπηρεσίας μέσω της εξ’ αποστάσεως συνεδριών συμβουλευτικής σε άτομα, ζευγάρια και οικογένειες.

Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της νέας υπηρεσίας τίθεται σε ισχύ από την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 κατόπιν ραντεβού.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να καλούν για περαιτέρω πληροφορίες ή για να κλείσουν ραντεβού στη γραμματεία του Συμβουλευτικού Σταθμού στο τηλέφωνο: 210 5064073 και στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: symv.stathmos@yahoo.gr

Οι συνεδρίες θα πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία της Επ. Υπεύθυνης του Συμβουλευτικού Σταθμού Ευσταθίου Αναργυρούλας.