Δείτε την πρόσκληση της  μέσω τηλεδιάσκεψης  19ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 20:30.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 19ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.