Περίληψη διακήρυξης δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την μίσθωση του κυλικείου του 7ου Δημοτικού Πετρούπολης.