Δήμος Πετρούπολης
Ανακοίνωση σχετικά με την λειτουργία των σχολικών μονάδων.
Κατόπιν ερωτημάτων από πολλούς Δήμους σχετικά με την λειτουργία ή μη λειτουργία των σχολικών μονάδων, η ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας) εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία διευκρινίζεται ότι:
Το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας σχολικών μονάδων κάθε τύπου και βαθμού, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εμφάνισης ή και διάδοσης κορωνοϊού, ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ αποκλειστικά και μόνο με Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας κατά του κορωνοϊού.