Δήμος Πετρούπολης
Υπενθύμιση για τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ρύθμισης της δήλωσης των τετραγωνικών στα ακίνητα
Ο Δήμος Πετρούπολης, υπενθυμίζει στους πολίτες ότι με την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τον ιό COVID-19, δόθηκε παράταση στην προθεσμία δήλωσης-διόρθωσης των τετραγωνικών μέτρων ακινήτων.
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 της ΠΝΠ 11.3.20, η παράταση δίνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

Οι πολίτες μπορούν να εισέρχονται απ’ ευθείας στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ, για τη διαδικασία δήλωσης-διόρθωσης των τετραγωνικών στα ακίνητα, στην παρακάτω διεύθυνση: https://tetragonika.govapp.gr/