Την Τετάρτη, 24-01-2024, ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης, στην οδό Κ. Βάρναλη 67, θα διενεργηθεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και σε περίπτωση κωλύματος από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της ίδιας Διεύθυνσης, δημόσια κλήρωση παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων της αυτής οργανικής μονάδας, για την ανάδειξη των Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ», προϋπολογισμού 22.338,71€ πλέον ΦΠΑ 24% και συμβατικού ποσού 20.104,84€ πλέον ΦΠΑ 24%.

 

Αρχεία:

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου.