O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων έργου κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ 2020»

Το έργο ανήκει στην κατηγορία : ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 25.897,00 €, που αναλύεται ως εξής : δαπάνη των εργασιών: 15.207,00 € , δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 2.737,26 €, δαπάνη των απροβλέπτων (15%): 2.691,64 €, πρόβλεψη αναθεώρησης: 248,78 €, και δαπάνη Φ.Π.Α. (24%): 5.012,32 €

Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και είναι εγγεγραμμένο στον υπ. αρ.  25-7312.0011  Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2020.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και με τους όρους της  Διακήρυξης. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95, παρ. 2 α του ν. 4412/2016 – με ποσοστό έκπτωσης κατά ομάδα, σε ακέραιες μονάδες (%). Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  29/9/2020 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄ π.μ. στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης – Ταχ. Δ/νση : Κώστα Βάρναλη 67 -2ος όροφος

Αρχεία:

Φάκελλος αρχείων διαγωνισμού.

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς