Ευχαριστήριο Μήνυμα στο 4ο Λύκειο Πετρούπολης για τη συμμετοχή του στη Δράση «Ας είσαι η αλλαγή που θες να δεις στον κόσμο-Κάνε μια Κίνηση»

Το Κέντρο Κοινότητας και οι Κοινωνικές Δομές της Διεύθυνσης Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης, θέλουν να εκφράσουν τις θερμότερες ευχαριστίες τους στο 4ο Λύκειο Πετρούπολης για την πρωτοβουλία του να συγκεντρώσει είδη πρώτης ανάγκης για τους ωφελούμενους των Κοινωνικών Δομών με αφορμή τη «Διεθνή Ημέρα Ανθρώπινης Αλληλεγγύης».

Τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε επί της διασταύρωσης των οδών Αθανασίου Διάκου 88 Α & Αγίου Δημητρίου, η Δράση «Ας είσαι η αλλαγή που θες να δεις στον κόσμο-Κάνε μια Κίνηση» με τη βοήθεια των μαθητών και των καθηγητών του 4ου Λυκείου Πετρούπολης.

Ο ενθουσιασμός και η ενεργός συμμετοχή των νέων μαθητών μας ανέδειξε πως η ομαδικότητα, η αλληλεγγύη και η συνεργασία μπορούν να συμβάλλουν δυναμικά στη πραγματοποίηση δημιουργικών δράσεων σε ένα κλίμα θετικής αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η δράση διεξήχθη λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή της σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του».

 

Ευχαριστήριο Μήνυμα στο 4ο Λύκειο Πετρούπολης για τη συμμετοχή του στη Δράση «Ας είσαι η αλλαγή που θες να δεις στον κόσμο-Κάνε μια Κίνηση»