Δείτε την πρόσκληση της 9ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 30 Αυγούστου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Αρχεία:
Πρόσκληση της 9ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.