Δείτε την πρόσκληση της μέσω τηλεδιάσκεψης, 13ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 20:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 13ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.