Δείτε την πρόσκληση της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 12 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.
Αρχεία:
Πρόσκληση της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης.