Δείτε την πρόσκληση της 3ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 11 Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:45.
Αρχεία:
Πρόσκληση.