Δείτε την πρόσκληση της 18ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 20:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).