Δείτε την πρόσκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις 11 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30.
Αρχεία:
Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.